Menneskesynet på særligt børn er ændret gennem tiden – find de bedste produkter til din guldklump

“Formér jer og få børn”. Således lyder Darwins bud på, hvad meningen med livet er. Han beskriver det som en form for indre kald, der ligger dybt begravet i vores underbevidsthed. Vi skal viderebringe vores slægt. Eftersom der stadig er mennesker på Jorden den dag i dag, lader det til, at vores forfædre har valgt at efterkomme deres indre kald. 
Yderligere grunde til at få børn, har dog udviklet sig gennem årtusinderne – og særligt gennem de sidste 500 år.

Helt tilbage i stenalderen fik man børn, fordi det var praktisk at have ekstra hjælpende hænder – især når man selv nåede en alder, hvor man ville få brug for lidt ekstra hjælp til dagligdagens gøremål. Børn og kvinder blev gemt væk i hjemmene, for børnene var forældrenes investering og skulle beskyttes for udefrakommende farer. Man pralede ikke med sine børn, og man viste dem ikke frem. De var en privat sag i familierne. 

Op gennem vikingetiden og middelalderen blev børn stadig født, fordi det var praktisk at være flere end to i en familie. Børnene hjalp til i landbruget, og drengene tog med på jagt, når de blev gamle nok. De kunne også bruges som soldater og drage med i krig, når de nåede en vis alder. Pigerne hjalp til derhjemme sammen med kvinderne, hvor gøremålene også var mange. Børnene blev stadig ikke vist frem og pralet med. Mange døde i barselssengen, og det var derfor ikke ligefrem en fornøjelse at få børn, men det var en nødvendighed for familien overlevelse.

Efter middelalderen fulgte en lang række forskellige strømninger i tiden, hvoraf ingen varede ret længe. Reformationen og Oplysningstiden var nogle af de strømninger, der gjorde størst forskel for samfundets opbygning og menneskesynet generelt. 

Vi er nu nået til et senmoderne samfund, hvor den højteknologiske udvikling har gjort livet yderst let og komfortabelt for os mennesker, set med generelle briller. Kvinder og mænd er stort set ligestillet i alle sammenhænge, og vi er som enkeltpersoner blevet stærkere og bedre til at forsvare os selv og vores familie mod udefrakommende farer. De udefrakommende farer er oven i købet blevet færre. 
Årsagen til at få børn har derved også ændret sig. Hvor  børn førhen var en investering og en nødvendighed, får man nu børn af lyst. Man får børn, fordi man vil dem som mennesker, og man viser dem gladeligt frem og praler med dem.
Med al denne fremvisning af vores børn, er man også nødsaget til at beskytte dem med det korrekte udstyr. På blogsiden hos kidsnbaby er der rig mulighed for at læse anmeldelser og informationer om diverse produkter.